•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Havuz Suyu Analizleri

Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının sağlık şartlarına uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik" yayınlamıştır.Yönetmelik eklerinde yer alan "Ek – 1 Kimyasal özellikler", "Ek – 2 Fiziksel özellikler" ve "Ek – 3 Mikrobiyolojik özellikler" tablolarındaki analizleri, yüzme havuzu işleticisi, yetkili laboratuvarlara ayda 1 kez yaptırmakla yükümlüdür.

 Kimyasal ve Fiziksel Analizler

 •  Ph Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrit Tayini
 • Alüminyum Tayini
 • Amonyum Tayini
 • Bakır Tayini
 • Siyanürik Asit Tayini
 • Serbest Klor Tayini
 • Bağlı Klor Tayini
 • Renk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Toplam Alkalinite Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Biguanid Tayini

Mikrobiyolojik Analizler

 • Toplam Koloni(Jerm)Sayısı
 • Toplam Koliform Bakteri Sayısı
 • Escherichia Coli(E.Coli) Sayısı
 • Pseudomonas Aeruginosa Sayısı

 

ÖLÇÜM ALANI

PARAMETRE

METOT

STANDART

Havuz Suyu
T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
Kapsamı Hariç)

pH Değerinin Tayini

Elektrometrik Metot

TS 3263 ISO 10523 - Su Kalitesi-Ph Tayini

Amonyum (NH4+), Amonyum Azotu (NH4-N), Amonyak (NH3), Amonyak Azotu (NH3-N) Tayini

Distiasyon ve Spektrofotometrik Fenat Metodu

SM 4500 NH3 F (Standard Methods For The Examination Of Water & Wastewater)

Nitrit(NO2-) Tayini

Kolorimetrik Metot)

SM 4500 NO2 B (Standard Methods For The Examination Of Water & Wastewater)

Nitrat (NO3-) Tayini

UV-Vis Spektrofotometrik Screening Metodu

SM 4500 NO3 B (Standard Methods For The Examination Of Water & Wastewater)

Serbest Klor, Toplam Klor, Bağlı Klor Tayini

N,N-dietil-1,4-fenilen diamin ile Kolorimetrik Metot

TS 6229 EN ISO 7393-2 - Su Kalitesi - Serbest Klor Ve Toplam Klor Tayini - Bölüm 2: Rutin Kontroller İçin N,N-Dietil-1,4-Fenilendiamin Kullanılan Kolorimetrik Metot

Bakır (Cu) Tayini

NeokuproinSpektrofotometrik Analiz Metodu

TS 3653  - Suyun Analiz Metotları - Bakır Miktarı Tayini

Alüminyum (Al) Tayini

Pirokatekolviyole Kullanılarak Spektrometrik Metot

TS ISO 10566 - Su Kalitesi - Alüminyum Tayini - Pirokatekol Viyole Kullanılarak Spektrometrik Metot

Alkalinite Tayini

Titrimetrik Metot)

TS 3790 EN ISO 9963-1  - Su Kalitesi-Alkalinik Tayini Bölüm 1: Toplam Ve Bileşik Alkalanitenin Tayini

Renk Tayini

Spektrofotometrik Metot

SM 2120 C (Standard Methods For The Examination Of Water & Wastewater)

Bulanıklık Tayini

Optik Metot

TS 5091 EN ISO 7027 - Su Kalitesi - Bulanıklık Tayini

Sıcaklık (°C) Tayini

Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B1 (Standard Methods For The Examination Of Water & Wastewater)

Siyanürik Asit Tayini

İşletme İçi Metot

İşletme İçi Metot (TL48) - Sularda Siyanürik Asit Miktarı Tayini Standart İşletme Talimatı

Toplam Koliform Tayini

Membranla Süzme Metodu

TS EN ISO 9308-1 - Su Kalitesi - Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerinin Tespiti ve Sayımı - Bölüm 1: Membranla Süzme Yöntemi

Toplam Koloni Sayısı (22ºC ve 360C)

Aşılama Metodu

TS EN ISO 6222 - Su Kalıtesı - Kültürü Yapılabılen Mıkroorganızmaların Sayımı - Agar Besiyerinde Aşılama İle Koloni Sayımı

Escherichia E(-Coli) Sayımı

Membranla Süzme Metodu

TS EN ISO 9308-1 - Su Kalitesi - Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerinin Tespiti ve Sayımı - Bölüm 1: Membranla Süzme Yöntemi

PseudomonasAeruginosa Sayımı

Membranla Süzme Metodu

TS EN ISO 16266 - Su Kalitesi Pseudomona Aeugınosa Tayini Ve Sayımı-Membranla Filtrasyon Metodu

Hidrojen Peroksit (H2O2) Tayini

Permanganat TitrasyonMetodu

İşletme İçi Metod (TL79) - Sularda Hidrojen Peroksit Tayini Standart İşletme Talimatı

NUMUNE ALMA

Doğal ve Yapma Göllerden Numune Alınması

-

ISO 5667-4 - Water Quality - Sampling - Part 4: Guidance On Sampling From Lakes, Natural And Man-Made
TS EN ISO 5667-3 - Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 1 : Numune Alma Programlarının Ve Numune Alma Tekniklerinin Tasarımına Dair Kılavuz

Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma

-

TS EN ISO 19458 - Su Kalitesi Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma

İlgili yönetmeliği incelemek için tıklayınız.

 • Swissotel
 • Sheraton
 • Hilton
 • Mövenpick
 • Migros
 • Pehlivanoğlu
 • Dia Sa
 • Carrefour
 • Aksa Enerji
 • Aksa Jeneratör
 • Cengiz İnsaat
 • Mosb Enerji
 • Habaş
 • Çakmaktepe Enerji
 • Sibelco
 • Çebitaş
 • Kavuklar
 • Betoya
 • Batıçim
 • Abs Alçı
 • Pınar Süt
 • Pınar Et Ve Un
 • Tat
 • Kılıç
 • Opet
 • Shell
 • Bp
 • Akdeniz
 • CMS
 • İZELTAŞ
 • HONDA
 • TOTOMAK
 • KATMERCİLER
 • HAYES
 • ALFEMO
 • ESENPLASTİK
 • ALLİANCE
 • ETİ BAKIR
 • HERKİM
 • ALKİM
 • AK-EGE
 • IMERYS
 • TTL
 • ÖZSÜT